ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปเรียนฝึกอาชีพระยะสั้น ที่ไหนดี ไม่รู้ว่าจะเรียนฝึกอาชีพอะไรดี ก็ลองดูสถานที่ และวิชาเรียนกันเลย


1.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคล

ที่ตั้ง ซอยปุณณวิถี 20 สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2331-7573-4

1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น. วิชาที่เปิดสอน – อาหารว่าง- เบเกอรี่- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- อาหารคาว- ศิลปประดิษฐ์ (ดอกไม้ดิน ดอกไม้ถุงน่อง)- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)

2. หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น. วิชาที่เปิดสอน – เสริมสวย ระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้า ระดับ 1- การสร้างแบบเสื้อผ้า (แพทเทิร์น)

3. หลักสูตรเรียน 40 ชั่วโมง (1 เดือน) เรียน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. วิชาที่เปิดสอน -แกะสลักกระจกและกรอปรูปวิทยาศาสตร์

4. หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน)

4.1 หลักสูตรเรียน 4 เดือน เรียนวันเสาร์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. วิชาที่เปิดสอน – อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้จากถุงน่อง- แกะสลักผักและผลไม้- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า

4.2 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น. วิชาที่เปิดสอน – อาหารว่าง-เบเกอรรี่- อาหารคาว- แพทเทิร์น- ศิลปประดิษฐ์ (ปั้นดอกไม้จากดินไทย)- ดอกไม้ผ้าระบายสี- การจัดดอกไม้สด- ร้อยลูกปัด- ผ้าบาติก- นวดแผนโบราณ- นวดฝ่าเท้า- สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้- คอมพิวเตอร์(การใช้โปรแกรม)- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ- แปรรูปอาหารและสมุนไพร- เพ้นท์ผ้า

5. หลักสูตรเรียน 125 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์/อาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.

5.1 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันเสาร์ วิชาที่เปิดสอน – ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

5.2 หลักสูตรเรียน 6 เดือนวันอาทิตย์ วิชาที่เปิดสอน – ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ (สอบประเมินความรู้พื้นฐาน)- ช่างไฟฟ้า- ช่างซ่อมโทรทัศน์ (ต้องมีความรู้พื้นฐานวิชาซ่อมวิทยุ)- ช่างซ่อมวิทยุ- เสริมสวยระดับ 1- ตัดผมสุภาพบุรุษ ระดับ 1- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

2.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

ที่ตั้ง สวนลุมพินี ตรงข้ามเกาะลอยด้านถนนสารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2251 5849, 0 2251 5268 

หลักสูตร1 เดือน (60 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ อินเตอร์เน็ต (เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม)

หลักสูตร 1 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ -อาหารคาว -อาหารว่าง-เบเกอรี่ -ขนมไทย -การทำไวน์และแปรรูปสมุนไพร -แกะสลักผักผลไม้ -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้จากดินหอม -ดอกไม้ใยบัว -เพ้นท์ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -คอมพิวเตอร์ -ซ่อมจักร -ตัดเสื้อผ้ากางเกงเด็ก -ร้อยลูกปัด

หลักสูตร 4 เดือน (250 ชั่วโมง) เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) -เย็บจักรอุตสาหกรรม -ปักจักร -แพทเทริน์ -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 -เสริมสวยระดับ 1,2 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1,2 -ถักแก้ว -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 4 เดือน (80 ชั่วโมง) เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ -ของชำร่วย -เทียนแฟนซี -ดอกไม้ดินหอม -อาหาคาว -อาหารนานาชาติ -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ขนมโรตี -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ใยบัว -ผลิตภัณฑ์จากเชือก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -สิ่งประดิษฐ์จกกระดาษ -แกะสลัก -ดอกไม้เกล็ดปลา -ร้อยลูกปัด -ถักแก้ว -เพ้นท์ผ้าบาติก -นวดแผนโบราณ

หลักสูตร 6 เดือน (125 ชั่วโมง)เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์-คอมพิวเตอร์(เรียนที่วัดมหาพฤฒาราม) -ปักจักร -ตัดเสื้อสูท -ตัดเสื้อผ้าชาย -เย็บจักรอุตสาหกรรม -แพตเทิร์น -ดีไซน์ -ตัดเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1,2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1,2 ไฟฟ้า -ช่างซ่อมวิทยุ -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -ช่างซ่อมจักร -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

3.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดวรจรรยาวาส

ที่ตั้ง ซอยเจริญกรุง 72 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2292 0194 และ 0 2289 3478

วิชาที่เปิดสอน -ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษ 2 -เสริมสวยระดับ 1 -เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สมุนไพร -ช่างไฟฟ้า -คอมพิวเตอร์ -ช่างซ่อมวีดีโอ -เพ้นท์แก้ว -กระจก -พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ -ผ้าบาติก -จัดดอกไม้สด -ดอกไม้ผ้าระบายสี -ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสรางแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -ตัดเสื้อสูทชาย – หญิง -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -เย็บจักรอุตสาหกรรมดีไซน์ -ช่างวิทยุ 1 -ช่างวิทยุ 2 -ช่างซ่อมโทรทัศน์สี-ขาวดำ -แกะสลักผัก-ผลไม้ และงานใบตอง -อาหารว่าง -อาหารคาว -เบเกอรี่ -ดนตรีไทย

4.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บางพลัด

ที่ตั้ง ซอยจรัลสนิทวงศ์ 79 ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2423 2026

วิชาที่เปิดสอน -ตัดผมสุภาพบุรุษ 1 -ตัดผมสุภาพสตรี 2 -เสริมสวยระดับ 1 เสริมสวยระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์-ศิลปะประยุกต์ -ไฟฟ้า -ของชำร่วย -ดอกไม้จากเกล็ดปลา -ตัดเสื้อสูทชาย – หญิง -อาหารว่าง -ขนมไทย -อาหารคาว -ซ่อมรองเท้า -คอมพิวเตอร์ -จักรอุตสาหกรรม -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีหลักเซ็นต์ระดับ 2 -การสร้างแพทเทิร์น -นวดแผนโบราณ -ตัดเสื้อกางเกงชาย -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ -ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร -เรซิ่นกลาส -ซ่อมวิทยุ-โทรทัศน์ -ผ้าบาติก -เพ้นท์แก้ว เพ้นท์กระจก -พวงมาลัยดอกไม้สด บายศรี -ซ่อมคอมพิวเตอร์

5.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2 (มีนบุรี)

ที่ตั้ง ภายในตลาดนัดจตุจักร 2 (มีนบุรี) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2540 4375-6

วิชาที่เปิดสอน -ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการค้า -ขนมไทย -ตัดเสื้อสตรีระดับ 1 -ตัดเสื้อสตรีระดับ 2 -ศิลปะประดิษฐ์ -กัดลายกระจกและพ่นทราย -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -กรอบรูปและกรอบวิทยาศาสตร์ -แปรรูปสมุนไพร -เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก -ศิลปะประยุกต์และการทำผ้าบาติก -การจัดดอกไม้พื้นฐานและ ประยุกต์ในการประกอบอาชีพ -เสริมสวย 1 -เสริมสวย 2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 2 -อาหารว่าง -เบเกอรี่ -นวดแผนโบราณ -อาหารไทย

6.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัดสุทธาวาส บางกอกน้อย

ที่ตั้ง วัดสุทธาวาส ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2412 4611-2 การเดินทาง รถประจำทางสาย 40, 42, 56, 57, 68, 81, 91, ปอ509, ปอ510, ปอ542 และต่อด้วยรถสองแถวเข้าซอย หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

วิชาที่เปิดสอน -ตัดเย็บเสื้อผ้าระดับ 1-2 -เสริมสวยระดับ 1 -2 -ตัดผมสุภาพบุรุษระดับ 1-2 -นวดแผนไทย -อาหารคาว -อาหารว่าง -ขนมไทย -เบเกอรี่ -ซ่อมคอมพิวเตอร์ -ซ่อมโทรศัพท์มือถือ -ช่างอิเลคโทรนิค -ไฟฟ้า -ช่างซ่อมโทรทัศน์ -ช่างซ่อมวิทยุและเครื่องขยายเสียง -จัดดอกไม้สด แกะสลัก และงานใบตอง -ดอกไม้ดิน -ดอกไม้ผ้า,ใยบัว,เกล็ดปลา -พานพุ่ม -บายศรี -สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษสา -เพ้นท์ผ้า,แก้ว,ไม้ -ร้อยลุกปัด -สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ -สานผักตบชวา -บาติก,มัดย้อม -วาดรูป -กรอบรูป,กัดลายกระจก -เทียนแฟนซี

7.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จตุจักร 1

ที่ตั้ง สวนจตุจักร (ลานจอดรถ) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2272-4741, 0 2272-4742

วิชาที่เปิดสอน -ตัดผมสุภาพบุรุษ -เสริมสวย สิ่งประดิษฐ์ -นวดแผนไทย -ดอกไม้ใยบัว -เทียนแฟนซี -เพ้นท์แก้ว -กระจก -เบเกอรี่ -ดอกไม้จากดินหอม -แกะสลักผักและผลไม้ -อาหารว่าง -อาหารคาว

8.ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตึกสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0214 โทรศัพท์ 0 2809-8026 กด 8 , 04113-6125

1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น. วิชาที่เปิดสอน -ซ่อมคอมพิวเตอร์-ดอกไม้ดินไทย-นวดแผนไทย-จัดดอกไม้สดและดอกไม้อบแห้ง-ถักเชือกเมคราแม่-ร้อยลูกปัด-ดอกไม้ใยบัว -แปรรูปสมุนไพรและของชำร่วย-เทียนแฟนซี-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ผ้าบาติก -อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

2. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. วิชาที่เปิดสอน -ซ่อมโทรศัพท์มือถือ-นวดแผนไทย-ดอกไม้ดินญี่ปุ่น-ดอกไม้ใยบัว -จัดดอกไม้สดและงานใบตอง-ผ้าบาติก -กรอบรูปวิทยาศาสตร์ – กัดลายกระจก-แกะสลักผัก-ผลไม้ -ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา-ร้อยลูกปัด-อาหารคาว-นวดอาหารว่าง-ขนมไทย-เบเกอรี่

3. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 2 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 – 14.00 น. วิชาที่เปิดสอน -เสริมสวย-ตัดผมชายระดับ 1-ตัดผมชายระดับ 2-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 2

4. หลักสูตร 160 ชั่วโมง ( 4 เดือน) เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลาเรียน 09.00 – 15.00 น. วิชาที่เปิดสอน -เรียนเสริมสวยฟรี-เรียนตัดผมชายระดับ-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 1-ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ 2

Advertisements